Osady pościekowe są uciążliwym problemem każdej oczyszczalni. Ze względów technologicznych i sanitarnych proces przeróbki i unieszkodliwiania osadów często uzupełnia się o jego  higienizację poprzez mieszanie z wapnem palonym. Proces ten, zwany również cheiczną stabilizacją osadu, polega na mieszaniu odwodnionego osadu z wapnem, co powoduje zmiany we właściwościach cząstek osadu.

W ten sposób można uzyskać daleko idącą stabilizację i higienizację osadu, co objawia się:

– zmniejszeniem ilości organizów chorobotwórczych,

– zmniejszenie zawartości związków organicznych,

– zmniejszenie ilości wody w osadzie,

-zwiększenie suchej masy osadu,

– kontrolą zapachów

– poprawą zdolności osadów do transportu.

Close Menu