Urządzenia – mieszanie

Powstający w procesie denitryfikacji ścieków kożuch powierzchniowy, pomagają usunąć specjalistyczne mieszadła. W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę urządzeń, obejmującą: mieszadła pływające oraz mieszadła z wałem pionowym. Dzięki współpracy z czołowymi producentami mieszadeł zapewniamy naszym Klientom urządzenia, które dzięki relatywnie wysokiej prędkości obrotowej wytwarzają ciąg, ułatwiający likwidację kożuchów powierzchniowych oraz zmieszanie cieczy w miejscach o utrudnionym dostępie. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z oferowanymi mieszadłami.

Close Menu