Urządzenia

Urządzenia do napowietrzania – aeratory powierzchniowe

Naszą ofertę stanowią także urządzenia do napowietrzania. Klientom poszukującym tego typu rozwiązań proponujemy wolnoobrotowy, pionowy aerator AIRMAX, który spełnia wszystkie wymagania jakościowe w zakresie efektywnego napowietrzania w procesach biologicznych. Urządzenie charakteryzuje bardzo wysoka efektywność natleniania w warunkach znormalizowanych (aeracja w wodzie czystej zgodnie ze standardem STORA lub EN12255-15), efektywność natleniania stabilna w czasie. Jest to aerator, który ma bardzo niskie wymagania obsługowe, a obliczony czas jego eksploatacji wynosi minimum 20 lat. AIRMAX posiada także zdolność do intensywnego mieszania (w głąb), zdolność do wymuszania przepływu (rowy cyrkulacyjne), regulację mocy oraz zdolność natleniania od 10 do 450 kg O2/h dla jednego urządzenia w wodzie czystej. Wysoką jakość produktu potwierdzają międzynarodowe referencje.

Close Menu